Διεθνής Έκθεση Climatherm – Energy 2020

Βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν την επερχόμενη διεξαγωγή της εορταστικής διεθνούς έκθεσης “Climatherm – Energy 2020” με τις πρώτες συμμετοχές παλαιών και νέων εταιριών να έχουν ξεκινήσει δυναμικά, αμέσως μετά την πρώτη ανακοίνωση διεξαγωγής της, και οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται σημαντικά.