Στην κάτοψη της έκθεσης, που μπορείτε να εκτυπώσετε από εδώ, αποτυπώνονται τα περίπτερα των εκθετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός επίσκεψής σας στην έκθεση.

Αίθουσα 2

Θέρμανση / Α.Π.Ε. / Ύδρευση / Ηλιακή Ενέργεια

Hall2-2024

Αίθουσα 3

Κλιματισμός / Βιομηχανική Ψύξη / Εξαερισμός

Hall3-2024