Εδώ θα βρείτε σε μορφή .pdf, την “Εντολή Διαφήμισης στην Έκθεση”.

Εάν επιθυμείτε να προβληθείτε κατά την προετοιμασία, την διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της έκθεσης, τότε εκτυπώστε την “Eντολή Διαφήμισης στην Έκθεση”, επιλέξτε το είδος διαφήμισης που σας ενδιαφέρει και συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αποστέλλετε με e-mail ή fax στην εταιρεία μας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Για την σωστή εκτέλεση της εντολής διαφήμισης σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες αλλά και τις χρονικές προθεσμίες που αναφέρονται επάνω στο έντυπο.


Κατεβάστε το Pdf