Αφορά στο συμβόλαιο συμμετοχής σας στην έκθεση και το συμπλήρωμά της προϋποθέτει ότι έχετε επικοινωνήσει αρχικά μαζί μας εκδηλώνοντας την επιθυμία να συμμετέχετε στην έκθεση, στην συνέχεια έχει γίνει η επιλογή περιπτέρου και εφόσον υπάρχει συμφωνία συμμετοχής, τότε για την κατοχύρωση του επιλεγμένου περιπτέρου την συμπληρώνετε – υπογράφετε και την αποστέλλετε με e-mail ή fax στην εταιρεία μας.

Με την υπογραφή της “Δήλωσης Συμμετοχής” αποδέχεστε πλήρως τους όρους του “Γενικού Κανονισμού” της έκθεσης, στον οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος (προσάρτημα).


Κατεβάστε το Pdf