Στην κάτοψη της έκθεσης, που μπορείτε να εκτυπώσετε από εδώ, αποτυπώνονται τα περίπτερα των εκθετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός επίσκεψής σας στην έκθεση.

Αίθουσα 3

Θέρμανση / Α.Π.Ε. / Ύδρευση / Ηλιακή Ενέργεια

hall3-2020

Αίθουσα 2

Κλιματισμός / Βιομηχανική Ψύξη / Εξαερισμός

hall2-2020