Η “Climatherm – Energy” επεκτείνεται στις δύο Αίθουσες (Halls) του Εκθεσιακού Κέντρου “Athens Metropolitan Expo”, όπου η κάθε μια από αυτές θα φιλοξενήσει τους τομείς:

Εκτυπώστε τις κατόψεις των αιθουσών, πριν την επίσκεψή σας στην έκθεση και χρησιμοποιήστε αυτές ως οδηγό εύρεσης των εταιριών που σας ενδιαφέρουν.

Αίθουσα 2

Θέρμανση / Α.Π.Ε. / Ύδρευση / Ηλεκτρική Ενέργεια

Hall2_2024

Αίθουσα 3

Κλιματισμός / Βιομηχανική Ψύξη / Εξαερισμός / Μπάνιο – Πισίνα / Αλουμίνιο

Hall3_2024

Σημείωση:

Η επιλογή των περιπτέρων θα γίνει από τα πλάνα που είναι αναρτημένα στο site μας.
Σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των περιπτέρων έχουν οι εταιρίες που συμμετείχαν στην “Climatherm – Energy  2020” ακόμα κι αν δεν είναι αναρτημένα στις παραπάνω κατόψεις.